Talk show

~ janky sapietovej ~

s osobnosťami známymi, aj neznámymi, vždy vzácnymi, hlbokými ľuďmi.

Čo je "ZRKADLENIE"?

Sú to chvíle strávené s ľuďmi, s ktorými mi je ľúto rozprávať sa osamote, pretože z ich úst "perly padajú". A preto sa s nimi rozprávam verejne.

... a zrkadlíme do priestoru a času tento vzácny pokrm pre dušu ...

V útulnom prostredí, s fajn náladou, pohodovou atmosférou, v plnej slobode, bez kontroly a časového obmedzenia, bez cenzúry scenára. 

Je to program, ktorý si tvorím spolu s mojimi vzácnymi hosťami a vždy mi je veľkou cťou, keď príjmu moje pozvanie

                        ... ak budete pri tom aj Vy, poteším sa

    janka sapietová

 🌼 vysielam na INSTAGRAM kanáli: @jankasapietova  🌼

p o z ý v a m :

p o z ý v a m :

 🌼 čo už ste nestihli  🌼

⇣⇣⇣ z minulých ZRKADLENÍ ⇣⇣⇣

ZRKADLENIE s Evkou ČVIRIKOVOU, s mladou dámou, učiteľkou, maminou, speakerkou, nadšenou užívateľkou produktov, úspešnou líderkou GREENWAY.

Optimizmus a úprimný úsmev na tvári. 

Kopec zaujímavých momentov z Evkinho života, jej osobný príbeh v súvislosti so zelenou cestou "GREENWAY" a jednoduchý, ale jasný návod na to, ako byť šťastný.

 

Evka ČVIRIKOVÁ

záznam rozhovoru nájdete:  INSTAGRAM @greenwayacademy.eu

ZRKADLENIE s autorkou Školy hrou pre dospelákov, blogerkou, youtuberkou, motivátorkou, spokojnou užívateľkou produktov,

tvárou kampane SOM KVAPKA.

S Mirkou to bolo veselé a hlboké zároveň - ako inak - veď je to človek, ktorý miluje hru, pretože hra je emócia na vysokej vibrácii.

A pretože chceme byť - ako sa vraví v "pluse", tak sa hrajme ...

Pozrite si Zrkadlenie s Mirkou -          a presvedčte sa, že je to pravda. 

Miriam ŠTOLFOVÁ

záznam rozhovoru nájdete:  INSTAGRAM @greenwayacademy.eu

ZRKADLENIE s činorodou a pozitívnou slečnou, tvárou kampane SOM KVAPKA.

Paťka je klavíristka, animátorka, učiteľka, študentka, sestra 3 bratov, žena Lukyho a aktivistka kampane SOM KVAPKA.

Večer s Paťkou bol spomienkový, ale aj plný nových plánov a očakávaní. Táto milá slečna sa vie postaviť zoči voči každej výzve a vedomá si svojej sily a schopností, užíva si život plnými dúškami. Nechajte sa inšpirovať  - určite Vás tento rozhovor obohatí...

Patrícia GREGUŠOVÁ

záznam rozhovoru nájdete:  INSTAGRAM @greenwayacademy.eu

ZRKADLENIE so slovanskou ženou, terapeutkou, folkloristkou, tanečníčkou, šíriteľkou slovanskej jogy cvičenia slovanských Čarovníc.

Rozhovor s Editkou bol veľmi prirodzený, hlboký a poučný. Tentokrát sme išli na vlne absolútnej imrovizácie, bez záchytných bodov. Preberali sme témy súvisiace s touto dobou, ale aj pohľad na život ako taký na zdravý životný štýl, na dôležitosť ukotvenia sa v sebe, aby sme čo najlepšie ustáli tento očistný proces, ktorý práve prebieha vo svete.

Určite odporúčam pozrieť si záznam. Tak ako sme sľúbili, prikladáme nádherné deklarácie, ktorými sa čistíme a spájame so Svetlom >>>

Edita JÓNYOVÁ

záznam rozhovoru nájdete:  INSTAGRAM @greenwayacademy.eu

DEKLARÁCIA NOVÉHO ČLOVEKA:

My bytosti svetla, človekovia v tu a teraz využívajúc právo slobodne sa rozhodovať, voliť a žiadať žiadame o POMOC, o zásah všetkých svetelných štruktúr, mocností, bytostí, civilizácií, ktorí majú svetelnú štruktúru a je v ich silách a záujme ZLIKVIDOVAŤ PARAZITICKÉ ŠTRUKTÚRY, štruktúry, ktoré majú nižšiu frekvenciu ako svetlo, temné energie reptilianov, jašterov, larvy, baktérie, vírusy, huby, plesne, žiadame o ABSOLÚTNE ZLIKVIDOVANIE VŠETKÝCH TEMNÝCH PARAZITICKÝCH ŠTRUKTÚR Z POZÍCIE ČLOVEKA. My všetci spolu žiadame, berieme a prinavraciame si svoju zem do svojich rúk v úplnosti, celistvosti, pôvodnosti sebe ako svoju vlasť, miesto svojho zrodenia, ktoré sme si my človekovia v tomto živote zvolili a stávame sa absolútnymi vládcami v plnom rozsahu. Zrušenie a zlikvidovanie všetkých temných, parazitických štruktúr nech sa deje na všetkých jemnohmotných úrovniach, vo všetkých priestranstvách a svetoch, v minulosti, prítomnosti, budúcnosti. Nech je naša ZEM miestom, kde žijú bytosti svetelného rodu človekov, ktorí majú DNA človeka. Nech je naša zem naplnená svetlými, silnými, mocnými, bodrými bytosťami, mužmi a ženami, ktorí spolu tvoria novú zem, kde je vzájomným prejavom láska, úcta, sloboda, kde panuje MIR a človekovia žijú v plnej a celistvej harmónii medzi sebou a prírodou. Nech sa tak stane!

(opakovať trikrát).

Ja deklarujem, z pozície JA SOM..../meno/ zrušenie, anulovanie, zničenie všetkých negatívnych a pozitívnych programov v roli obete, tyrana, zachranára prijatých vedome alebo nevedome v tomto živote alebo v minulých životov cez môj rod cez emócie strachu, bolesti, hnevu, zrady, poslušnosti, slepej dôvery, poníženia, odvrhnutia, nedocenenia, straty seba...vo mne na mne okolo mňa a zrušenie a anulovanie mnou prijatých, mne nanútených pre mňa nevýhodných dohôd, zmlúv, kontraktov, sľubov, prísľubov, dohovorov, zrieknutí sa, prerieknutí, čiernych a bielych obradov, čiernej a bielej mágie a žiadam zrušiť všetky entity, nízkofrekvenčné energie, ktoré nemajú pôvod vo svetle, ktoré parazitujú vo mne, na mne, okolo mňa, cez programy temna, ktoré ma paralyzujú a ruším, anulujem ich v minulosti, prítomnosti, budúcnosti, vo všetkých priestranstvách a časoch, na všetkých úrovniach, na bunkovej úrovni, na úrovni DNA, a deklarujem seba za slobodnú duchovnú bytosť, a prinavraciam sebe všetku moju životnú silu v celistvosti, a nastavujem seba na 100 percentnú úroveň môjho prvopočiatku, deklarujem seba ako tvorcu svojho života. Tak bolo, tak je, tak bude, nech sa tak stane!

ZRKADLENIE s éterickou bytosťou žijúcou na ranči. Joginkou, menežérkou, ženou do koča aj do voza, tvárou kampane SOM KVAPKA.

Marie je kamarátka, kolegyňa, joginka, menežérka, éterická bytosť žijúca na ranči v nádhernej vinnej oblasti na juhu Moravy  - proste žena do koča aj do voza, matka, babička 2 vnukov (3. na ceste) a aktivistka kampane SOM KVAPKA.

V tomto rozhovore okrem iného odzneli krásne posolstvá a odpovede, ako ustáť túto tranformačnú dobu s triezvym postojom vedomého človeka.

Marie SCOTT

záznam rozhovoru nájdete:  INSTAGRAM @greenwayacademy.eu

ZRKADLENIE s krehko-silnou ženou, autorkou "Môjho diára", certifikovanou lektorkou Access bars,  profesne "vojačkou"

Lenka Halasová je kreatívna žena rôznych tvári. S úctou a láskou rozpráva o svojej profesii "vojak" a zároveň jemnocitne odkrýva svoju osobnú spiritualitu.

Hlboká osobná výpoveď, z ktorej sa výnara obraz toho, ako sa človek môže dostať z ťažkej životnej situácie cestou osobného nastavenie, rozvoja.

Lenka HALASOVÁ

záznam rozhovoru nájdete:  INSTAGRAM @greenwayacademy.eu

ZRKADLENIE s jemnou dušou, autorkou alternatívnej edukačnej platformy ŠKOLY INTUÍCIE 

Ľubka vytvorila projekt, ktorý otvára nové obzory, umožňuj ľudom precitať do jemnohmotných oblastí … učí nie len deti, ale aj ich rodičov, ako sa pozerať na svet okolo nás nie len ľavou hemisférou.

Rozprávanie o tom, že to, čo bolo dotaraz alternatívou, začína byť normálne a normálne sa stáva alternatívou …

Ľubka MADUDOVÁ

záznam rozhovoru nájdete : INSTAGRAM @greenwayacademy.eu

ZRKADLENIE s mladou dámou, cestovateľkou a milovníčkou koní

Miška je mladá dáma, krásna hlboká duša, ktorá miluje prírodu a všetko živé, má veľmi vysoko nastavený rebríček vo vzťahu k ekológii.

Má rada svoj pokoj a je do značnej miery introvert, napriek tomu jej duša je dobrodruh a chce lietať a volá ju spoznávať nové obzory …. silnou osobnostnou črtou je CESTOVANIE - jej nohy kráčali po naozaj unikátnych miestach Zeme …

Miška KUČEROVÁ

záznam rozhovoru nájdete: INSTAGRAM @greenwayacademy.eu

ZRKADLENIE so slovanskou ženou, terapeutkou, folkloristkou, tanečníčkou, šíriteľkou slovanskej jogy - cvičenia slovanských Čarovníc 

Zrkadlenie s Editou RADOJA Jónyovou bolo plné Čarovníc …

Jedno z najsilnejších hlbokých stretnutí vo FUN FABRIC. Bolo ženské, poučné, zábavné ... Rozprávali sme sa o slovanstve ako takom, o sile rodu a význame vyvážených pozícií muž - žena. 

 

Edita RADOJA Jónyová

ZRKADLENIE so slovenským ekológom, aktivistom, režisérom, autorom kníh o ochrane prírody, dokumentaristom, scenáristom, cestovateľom:

 

Erik BALÁŽ

ZRKADLENIE so slovenským režisérom, dokumentaristom, scenáristom, cestovateľom

Pavol BARABÁŠ

Bol hosťom novoročného Zrkadlenia. S týmto inšpiratívnym mužom sme prenesli na nepoznané miesta našej krásnej Zeme, cez jeho príbehy a zážitky sme sa priblížili kultúre a životu iných národov, vystúpili sme na končiare našich prekrásnych Tatier prostredníctvom filmového zážitku vytvoreného dušou tohto zaujímavého človeka.

Rozprávali sme sa o všetkom možnom zo života Paľka Barabáša ... a padali perly ...

ĎAKUJEME Paľko - bolo to úžasné ...

ZRKADLENIE s tromi majstrami sveta vo fitness - neobyčajný večer s neobyčajnými ľuďmi

Ella Franková

Dominika MULTÁŇOVÁ

Michal BARBIER

boli hosťom novembrového Zrkadlenia. Prvýkrát som spovedala až troch hostí s rovnakou témou ... každý z nich však úplne iný. Iný príbeh, iný charakter, iný život ... čo ich spája? Fitness šport a neopísateľný pocit najlepšieho športovca na svete. Rozprávali sme sa nie len o tomto športe, ale aj o živote každého z hosti. O ich krásnom úspechu, ale aj o slabinách, prehrách, o ich snoch a o tom, v čom spočíva šťastie človeka.

ZRKADLENIE S  ... odborníčkou v oblasti etikoterapie, milou dámou, jemnou dušou 

Beátka HLOHOVSKÁ

Bea je výnimočný človek. Je jedna zo zakladateľov Univerzity vedomého života, majsterka v etikoterapii, poradkyňa v oblasti zdravého životného štýlu a láskavá učiteľka. Žena s dlhoročnou praxou v oblasti pedagogiky, liečiteľstva, psychotroniky, numerológie, alternatívnej psychoterapie, poradenstva a etikoterapie. Janka Šipeková ju s úctou a pokorou oslovila a Beátka s láskou a radosťou pozvanie prijala ... V Zrkadlení dvoch žien sme sa stali súčasťou tohto odrazu. Pretože všetko so všetkým súvisí. Aj tento večer bol o vzájomnom prepájaní sa a splývaní ...

ZRKADLENIE S "jojkárskou hviezdou" - redaktorom spod Tatier, niekoľkonásobným držiteľom OTA, dobrodruhom, cestovateľom, autorom knihy Z Tatier, milovníkom našich krásnych veľhôr, atraktívnym a bezprostredným

Jožo KUBÁNI

Pri natáčaní reportáží je schopný zájsť až na pokraj svojich síl. Prináša reportáže z tých najnedostupnejších miest Slovenska. Tentokrát však prišiel do útulného a hlavne bezpečného prostredia FUN FABRIC, kde ho vyspovedala Janka Šipeková. Priestor dostali aj zaujímavé spoty, videá a prezentácia jeho novej knihy Z Tatier. O tom, že toto stretnutie bolo viac než zaujímavé, živé a farbisté, netreba pochybovať ... 

ZRKADLENIE s prozaikom, poetom, blogerom, textárom, vydavateľom, hudobníkom, motivátorom, cestovateľom,

inšpiratívnym mužom a vedomým človekom 

Pavel HIRAX Baričák

Paľko je úprimný a múdry človek, ktorého som vyspovedala krížom-krážom a on svojou múdrosťou a čarom osobnosti a úprimnými odpoveďami oslňoval prítomných presne ako jeho tričko. Odchádzali sme všetci nabití takou radosťou, ktorá sa nedá opísať ... to sa iba žije ... ĎAKUJEM ti Paľko z celého srdca za krásny večer  ❤️

ZRKADLENIE so spevákom, hudobníkom a skladateľom

Juraj HNILICA

Juraj začal spievať ešte ako malý, keď mal 9 rokov. V roku 2001 spolu s kamarátmi Michalom Kulichom a Jánom Lichnerom založili kapelu Bačova fujara. Ďuri bol hlavným skladateľom a textárom kapely. Počas svojej hudobnej kariéry spolupracoval na rôznych projektoch a bol členom kapiel Horská Chata, Editor, Problém, Nothing. Úzko spolupracuje so spisovateľom Pavlom „Hiraxom“ Baričákom - ako hudobný hosť jeho čítačiek.

V roku 2014 sa rozhodol pre sólovú dráhu a v tom istom roku uzrelo svetlo sveta EPčko s názvom „Dovoľte mi predstaviť sa Vám“, ktorý bol odrazovým mostíkom jeho ďalšieho pôsobenia. Najnovšie sa teší z novučičkého albumu SLNEČNÝ, ktorý nahral s vynikajúcimi hudobníkmi, s ktorými momentálne pripravujú veľké koncertné turné.

Okrem hudobnej sféry nám Ďuri mal čo povedať aj ako človek. Jeho pozitívne vyžarovanie, húževnatosť a neutíchajúca energia nás doslova prevalcovala ... Názov nového albumu "Slnečný" je výstižným odrazom jeho osobnosti. 

ZRKADLENIE s vzácnym hosťom:

Viktor BERÁNEK

Pán Beránek je dlhoročný chatár najvyššie položenej tatranskej Chaty pod Rysmi. Zároveň je to aktuálne najstarší aktívny vysokohorský nosič. Najmä však je to človek s veľkým srdcom a skvelý rozprávač.

Okrem pôsobivého rozprávania sme si pozreli aj krátky film o horských nosičoch a živote na tatranských končiaroch. Večer to bol neobyčajný, charizma tohto pána zasiahla všetkých zúčastnenými, o čom svedčili slova vďaky a uznania. Preplnená FUN FABRIC sa tešila takejto bohatej účasti a diváci sa tešili z neobyčajného zážitku, ktorý sme im s Viktorom ponúkli.

Pre tých, ktorí s nami neboli, sme opäť pripravili zostrih najzaujímavejších momentov - v priloženom videu. Tešíme sa na ďalšie stretnutia a Zrkadlenia s takými krásnymi ľuďmi, ako je Viktor Beránek ...

ZRKADLENIE s PIESŇODARCOM - spevákom, textárom, skladateľom, pesničkárom, Slovanom, krásnym ČLOVEKOM, kamarátom.

Janko SVETLAN Majerčík

"Dávno som pochopil, že nie som svetlo a ani jeho zdroj.
Ale svetlo, pravda a poznanie tu je a na mnohých, tmavých miestach zasvietia, keď ich tam odrazím." povedal Janko.

Moje ZRKADLENIE s Jankom SVETLANOM Majerčíkom bolo hrejivé, úsmevné a láskyplné - presne také, aký je hosť. Odzrkadlili sme kúsok jeho duše do priestoru, aby rozosvetlila každého, kto prišiel pozrieť a popočúvať ... nádherné piesne nášho liptovského piesňodarcu.

S týmto pánom to začalo -  do prvého ZRKADLENIA prijal pozvanie

Braňuško JOBUS

Hudobník, spisovateľ, spevák, organizátor, moderátor so svojráznym humorom a osobitým prejavom, autor mnohých rozprávkových kníh, člen hudobných skupín VRBOVSKÍ VÍŤAZI, KARPATSKÉ CHRBÁTY, ABASUS, ale hlavne človek so srdcom na pravom mieste a výrazná osobnosť slovenskej alternatívnej scény.
Okrem iných hudobných projektov založil Braňo s "pánom bratom" (ako sa navzájom na pódiu oslovujú) Andrejom Jobusom, unikátne hudobné zoskupenie Vrbovskí víťazi, v ktorom používajú osobité a vlastnoručne podomácky vyrobené hudobné nástroje. Vznikol takto úplne nový hudobný štýl - priemyselný folklór.
Braňa Jobusa čiže Braňuško - tak ho oslovuje celé Slovensko, však poznajú aj deti. Práve pre detičky napísal niekoľko krásnych kníh a rozprávok. A keďže v tomto čase sme oslavovali Deň detí, kto iný mal byť prvým hosťom projektu ZRKADLENIE, ako práve autor detských knižiek? Rozprávali sme sa teda aj o deťoch, o knižkách, o hudbe, ale aj o tom ako si plniť svoje sny ...